Boží předsevzetí (Různé texty)

Boží předsevzetí (Různé texty)

Není Božím záměrem, abyste se stali nejsilnějšími, neštíhlejšími, nejbohatšími ani nejslavnějšími v roce 2022. Bůh má pro Vás jediné předsevzetí: připodobnit Vás ke Kristu, svému Synu, abychom se stali dospělými, zbožnými a svatými podle vzoru našeho Pána a Spasitele.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 2. 1. 2022
Text: Různé texty