Radost, pomíjivost a bázeň před Bohem (Kazatel 1–2)

Radost, pomíjivost a bázeň před Bohem (Kazatel 1–2)

Tento úvod biblické knihy Kazatel provede třemi hlavními body, které nám pomáhají porozumět poselství této knihy a dopadu na naše životy:

1. Bůh chce, abychom měli radostný život.
2. Pokud budeme Boha ignorovat ve svých životech, život nebude mít smysl.
3. Způsob, jak vedeme své životy, bude jednoho dne souzen Bohem.

Kazatel: Jared Millican
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 9. 1. 2022
Text: Kazatel 1–2