Každodenní pokoj v bázni před Bohem (Kazatel 3,1–15)

Každodenní pokoj v bázni před Bohem (Kazatel 3,1–15)

Hlavní téma třetí kapitoly knihy Kazatel můžeme shrnutit takhle: Bázeň před Bohem prináší každodenní pokoj v našich životech, i když zažíváme těžkosti. V předchozích kapitolách vidíme, že máme mít radost a bázeň před Bohem, ale může být těžký vědět, jak můžeme mít radost, když život je těžký, a je těžký mít bázeň před Bohem, když procházíme těžkostmi a bojíme se o svůj život. Král Šalamoun by chtěl, abychom si pamatovali dvě jednoduché pravdy:

1. Každý den je Božím darem.
2. My jsme odpovědní pouze za jeden den toho dne.

Tyto pravdy nám můžou pomáhat, když zažíváme bolest ve zkouškách i obavy z nejistoty.

Kazatel: Jared Millican
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 16. 1. 2022
Text: Kazatel 3,1–15