Typická neděle u nás

Typická neděle u nás

Neděle je pro nás jako křesťany den uctívání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Každou neděli se těšíme na příležitost, abychom slyšeli Boží slovo, užili si společenství a sloužili jeden druhému.

Co můžete zažít, když nás navštívíte?

Místo: Nesetkáváme se v tradičním kostele, ale v jednoduchém kancelářském prostoru v Domě techniky. Věříme, že Boží církev není budova, ale shromáždění věřících (1. Korintským 12,27; Efeským 2,21–22), takže není důležité to, kde se setkáváme, ale to, že se to děje pravidelně.

Lidé: Naši členové jsou muži i ženy, starší i mladší, děti i dospělí, ženatí, svobodní, rozvedení i ovdovělí, studenti, pracující lidé i důchodci—jsme různí a každý má svůj životní příběh, ale máme jednu důležitou společnou věc: milujeme Pána Ježíše Krista. Jsme Jeho tělo a rodina a radujeme se, že Ho můžeme spolu chválit.

Také srdečně vítáme lidi, kteří nevěří. Rádi bychom všem ukazovali lásku Krista, ať už věříte, nebo ne. A jako vyjádření lásky bychom rádi se všemi sdíleli pravdu evangelia!

Chvály: Zpěv je uctíváním Boha, proto začínáme každou bohoslužbu modlitbou a zpěvem (Koloským 3,16). Zpíváme písně, které jsou teologicky pravdivé a chválí našeho vznešeného Boha. Nejsme profesionálními zpěváky, ale všichni zpíváme upřímně ze srdce. Pokud neznáte nějaké písně, máme pro Vás připravené texty, abychom mohli všichni uctívat Boha jedním hlasem, .

Čtení žalmu: Po chválách spolu čteme nahlas z knihy Žalmů. Vedoucí čte liché verše a shromáždění sudé. Čtení žalmu nás připravuje na to, abychom poslouchali Boží slovo jako Boží lid. Pokud nemáte Bibli, máme je k zapůjčení.

Kázání: Kázání Božího slova je vrchol bohoslužby. Písmo je naše jediná autorita, která je přímo od Boha (2. Timoteovi 3,16), a věříme, že Bůh své slovo používá k tomu, aby měnil srdce a rozum svého lidu a připodobňoval ho obrazu svého Syna (Římanům 8,29). Proto má kazatel dávat přednost Božímu slovu, ne osobním příkladům ani aktuálním událostem. Naši kazatelé obvykle káží výkladově—to znamená, že káží verš po verši a „pečlivě vysvětlují text Písma, správně ho vykládají a přesvědčivým způsobem ho relevantně aplikují.“

Společenství: Celá bohoslužba obvykle trvá 90 minut. Po bohoslužbě máme občerstvení a můžeme trávit společný čas. Je to dobrá příležitost poznávat ostatní, případně mluvit s kazatelem a klást mu otázky ohledně kázání nebo církve.

Další často kladené otázky

Musím být křesťan, abych mohl být na bohoslužbě?
Většina z nás jsou křesťané, ale vítáme všechny. Mnozí z nás nevěřili, když byli poprvé na bohoslužbě, takže je naprosto v pořádku, když nás navštíví i lidé, kteří nevěří. Pokud jste jen zvědaví, stejně Vás uvítáme a s radostí odpovíme na všechny vaše otázky.

Musím se představit před shromážděním?
Jsme malý sbor, tak bude stačit, když se po bohoslužbě potkáte s některými z našich členů. Rádi vás poznáme.

Jak se musím oblékat?
Někteří z nás se v neděli rádi oblékají hezky, ale není to povinné. Pravda je, že v zimě je teplo důležitější než móda. Můžete se oblékat jak chcete, přijímáme každého.

Musíme finančně přispět?
Apoštol Pavel napsal ve 2. Korintským 9,7: „Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť radostného dárce miluje Bůh.“ Všichni tedy mají příležitost přispět, ale nikdo nemusí, když se ve svém srdci předem nerozhodl.

Máte nějaký program pro děti?
Máme rádi děti a věříme, že na bohoslužbě patří mezi nás. Doporučujeme rodičům mít děti během bohoslužby u sebe, aby mohla celá rodina uctívat společně.  Je také důležité, aby děti viděly, jak uctívají jejich rodiče. Může chvíli trvat, než si děti zvyknou na to, že musí být tiché a klidně sedět, ale nakonec se to pomocí modlitby a výuky s trpělivostí naučí.

Těšíme se na vaši návštěvu! Pokud máte další dotazy, kontaktujte nás.