Uctívej Spasitele, který odpouští (Lukáš 7,36–50)

Uctívej Spasitele, který odpouští (Lukáš 7,36–50)

Pokud za mě zemřel Ježíš Kristus, který je Bohem, nemá pro mě být příliš těžké pro Něj obětovat cokoliv. Ježíš má moc odpouštět hříchy. Jeho odpuštění nás vede k tomu, že ho uctíváme a prokazujeme mu vděčnost. Lukáš 7,36–50 se soustředí na to, kým Ježíš je, a jak by na Něj tudíž lidé měli reagovat.

Kazatel: Josh Richert
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 26. 12. 2021
Text: Lukáš 7,36–50