Vzájemné závazky Kristova těla, 6. část (Římanům 1,8–15)

Vzájemné závazky Kristova těla, 6. část (Římanům 1,8–15)

Římanům 1,14 odhaluje tendenci nás všech rozdělovat lidi do kategorií podle toho, kde se narodili, jak vypadají, jak mluví, jak se oblékají, kolik vědí atd. V tomto kázání se učíme, že Bůh spíše soudí bez rozdílu a zachraňuje bez rozdílu, protože evangelium je „Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 6. 2021
Text: Římanům 1,8–15