Moc Božího evangelia (Římanům 1,16–17)

Moc Božího evangelia (Římanům 1,16–17)

V Římanům 1,16 Pavel nám ukazuje svým životem a kázáním tři důvody, proč bychom měli horlivě hlásat evangelium a nikdy se za něho nestydět.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 13. 6. 2021
Text: Římanům 1,16–17