Víra v Boží spravedlnost: Jak je evangelium Boží mocí pro hříšníky (Římanům 1,16–17)

Víra v Boží spravedlnost: Jak je evangelium Boží mocí pro hříšníky (Římanům 1,16–17)

Jestliže Boží spravedlnost vyžaduje, aby Bůh soudil hřích a odsuzoval hříšníky, jak může Pavel hlásat, že zjevení Boží spravedlnosti je dobrou zprávou? Odpověď nalezneme v pochopení tří pravd:

1. Co Pavel v sedmnáctém verši myslí výrazem „Boží spravedlnost“
2. Zdroj této spravedlnosti
3. Místo toho, že by hříšníky odsoudila k záhubě, Boží spravedlnost skrze víru zachraňuje hříšníky.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 20. 6. 2021
Text: Římanům 1,16–17