Vzájemné závazky Kristova těla, 5. část (Římanům 1,8–15)

Vzájemné závazky Kristova těla, 5. část (Římanům 1,8–15)

Mnozí v církvi bohužel nemají žádné blízké vztahy. V Římanům 1,12 Pavel ukazuje na naprosto zásadní potřebu, kterou má každý z nás. I ti nejsilnější, nejzbožnější i nejsvatější potřebují, aby byli povzbuzeni bratry a sestrami. Proto se musíme snažit budovat vzájemné vztahy, které nám přináší užitek a pomáhají nám růst.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 30. 5. 2021
Text: Římanům 1,8–15