Buď zaměřený na Krista (Koloským 2,6–15)

Buď zaměřený na Krista (Koloským 2,6–15)

Bůh chce, abychom byli zaměření na Krista i na to, co pro nás Kristus udělal. Proto nám Pavel dává v druhé kapitole listu Koloským tři důležité principy pro křesťanský život:

1. Musíme pochopit, že křesťanský život začíná Kristem a pokračuje Kristem (v. 6–7).
2. Musíme dávat pozor na učení, které umenšuje Krista (v. 8).
3. Musíme pochopit nadřazenost Krista (v. 9–15).

Kazatel: Josh Richert
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 23. 5. 2021
Text: Koloským 2,6–15