Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Otázky a odpovědi (2. část) – Manželé

Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Otázky a odpovědi (2. část) – Manželé

Otázky a odpovědi na téma vztahu mezi muži a ženami – manželé

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 23. 6. 2020
Text: Různé texty