Bůh ve tvém soužení (2. Korintským 1,8–11)

Bůh ve tvém soužení (2. Korintským 1,8–11)

Apoštol Pavel neměl lehký život a neměl lehkou službu. On je příkladem toho, že když člověk zažije nějaké utrpení, umí ostatní díky tomu lépe povzbuzovat. Pavel mluví o třech konkrétních záměrech, které měl Bůh v Pavlově utrpení:

1. Bůh má v soužení plán (vv. 8–9)
2: Bůh je naší nadějí v soužení (v.10)
3. Bůh působí skrze modlitby svého lidu (v. 11)

Kazatel: Josh Richert
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 21. 6. 2020
Text: 2. Korintským 1,8–11