Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Otázky a odpovědi (1. část) – Svobodní lidé

Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Otázky a odpovědi (1. část) – Svobodní lidé

Otázky a odpovědi na téma vztahu mezi muži a ženami – svobodní lidé

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 16. 6. 2020
Text: Různé texty