Jak vytrvat v běhu (Židům 12,1–3)

Jak vytrvat v běhu (Židům 12,1–3)

List Židům byl napsán pro křesťany, kteří byli pronásledovaní, vysmívaní, nenávidění – a z toho vyčerpaní a zdeptaní. Byli pokoušeni, aby odpadli z víry; ne kvůli tomu, že přestali věřit v Ježíše, ale kvůli tomu, že běh víry je moc dlouhý a těžký. I my můžeme být pokoušeni, abychom si mysleli, že naše zkoušky nestojí za odměnu, která nám byla slíbena. Autor listu Židům uvádí tři důvody v prvních třech verších dvanácté kapitoly:

1. Připomíná nám, že další věřící, kteří šli před námi, měli taky zkoušky.
2. Povzbuzuje nás, abychom věrně běželi závod víry.
3. Směřuje nás ke zdroji síly a pomoci.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 14. 6. 2020
Text: Židům 12,1–3