Závislost na Bohu (Matouš 6,11)

Závislost na Bohu (Matouš 6,11)

Jsme-li křesťané, znamená to, že Bůh je náš Otec a máme přímý přístup k Němu. Musíme si ale pamatovat, s kým mluvíme a přistupovat k Bohu s úctou a bázní. V Modlitbě Páně poskytuje Ježíš šest proseb, o které máme žádat, z nichž čtvrtá je: „Dej nám dnes náš denní chléb.“ Proč se musíme modlit za něco tak základního jako je denní chléb?

1. Tato prosba oslavuje Boha.
2. Touto prosbou přiznáváme svou závislost na Bohu.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 5. 4. 2020
Text: Matouš 6,11