Vysílání: Trůn milosti (Židům 4,14–16)

Vysílání: Trůn milosti (Židům 4,14–16)

Když se modlíme, přistoupíme ke trůnu Božímu – ale jaký je ten trůn?

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 2. 4. 2020
Text: Židům 4,14–16