Vzájemné závazky Kristova těla, 4. část (Římanům 1,8–15)

Vzájemné závazky Kristova těla, 4. část (Římanům 1,8–15)

V Římanům 1,11 se nejenom učíme, že musíme usilovat o duchovní růst bratrů a sester, ale taky jak nejlépe působit na růst ve víře a posilovat ostatní.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 9. 5. 2021
Text: Římanům 1,8–15