Vzájemné závazky Kristova těla, 3. část (Římanům 1,8–15)

Vzájemné závazky Kristova těla, 3. část (Římanům 1,8–15)

V době, kdy je víc a víc bohoslužeb online a víc lidí zůstává doma, Pavel svým vzorem ukazuje, jak je velmi důležité být fyzicky spolu jako místní sbor.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 2. 5. 2021
Text: Římanům 1,8–15