Vzájemné závazky Kristova těla, 2. část (Římanům 1,8–15)

Vzájemné závazky Kristova těla, 2. část (Římanům 1,8–15)

Ve verši 10 Pavel svým vzorem učí církev jeden z nejpůsobivějších a nejpraktičtějších způsobů, jak můžeme sloužit svému sboru.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 25. 4. 2021
Text: Římanům 1,8–15