Vzájemné závazky Kristova těla, 1. část (Římanům 1,8–15)

Vzájemné závazky Kristova těla, 1. část (Římanům 1,8–15)

V Římanům 1,8–15 nás Pavel svými slovy a svým vzorem učí osm jedinečných závazků, které by měl každý věřící na sebe vzít, aby miloval svůj místní sbor a rostl ve své schopnosti povzbudit ostatní. První závazek, který budeme probírat v tomto kázání, je děkujte Bohu za všechny své bratry a sestry v Kristu.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 18. 4. 2021
Text: Římanům 1,8–15