Vzácné pravdy o Božím lidu, 2. část (Římanům 1,6–7)

Vzácné pravdy o Božím lidu, 2. část (Římanům 1,6–7)

V tomto kázání se učíme, že název „svatý“ nemluví o úspěchu křesťana, nemluví o odměně, růstu nebo získání vyšší úrovně v Božím království. Mluví o stavu a statusu každého křesťana – statusu, který automaticky máme od Boha Otce skrze víru v Ježíše Krista.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 11. 4. 2021
Text: Římanům 1,6–7