Čtyřicet dnů se jim dával spatřit! (Skutky 1,3; Lukáš 24 aj.)

Čtyřicet dnů se jim dával spatřit! (Skutky 1,3; Lukáš 24 aj.)

Verš ze Skutků 1:3 shrnuje Ježíšovu 40 denní službu mezi vzkříšením a nanebevzetím. Ježíš se zjevoval učedníkům a tak na základě své přítomnosti a Písma upevňoval jejich víru. Povzbuzuje je a na konec pověřuje, aby vyšli do celého světa a získávali mu následovníky. Tato výzva platí také pro nás.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Velikonoce
Datum: 4. 4. 2021
Text: Skutky 1,3; Lukáš 24 aj.