Vzácné pravdy o Božím lidu – 1. část (Římanům 1,6–7)

Vzácné pravdy o Božím lidu – 1. část (Římanům 1,6–7)

Žijeme v době, která je víc a víc zlá, víc a víc perverzní, víc a víc antagonistická ke každému, kdo s ní nesouhlasí. Jako křesťané v Římě potřebujeme silné pravdy, ve kterých můžeme zakotvit svou naději, na kterých můžeme stát, za které se můžeme schovat. V Římanům 1,6–7 Pavel poukazuje na vzácné pravdy, které platí pro každého křesťana a vysvětluje důvod, proč býti křesťanem je největší privilegium ve vesmíru.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 28. 3. 2021
Text: Římanům 1,6–7