Trojí cíl služby evangelia (Římanům 1,5)

Trojí cíl služby evangelia (Římanům 1,5)

Římanům 1 verš 5 je životním posláním Pavla, ale musí taky být záměrem každého misionáře, každého kazatele a každé církve. V tomto textu nacházíme tři důvody, proč evangelizujeme a proč musíme i nadále růst ve věrnosti a schopnostech sdělovat lidem evangelium Kristovo.


Kazatel:
Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 21. 3. 2021
Text: Římanům 1,5