Vyvyšování a uctívání hříchu (Římanům 1,32)

Vyvyšování a uctívání hříchu (Římanům 1,32)

Pavel zde popisuje každé pokolení, jazyk, lid a národ ve všech dobách a epochách. Svět hřích nejen toleruje, ale i podporuje, miluje a dokonce ho prohlašuje za dobrý. Pavel odhaluje každou mučivou vrstvu hluboké černé lidské špatnosti z jediného důvodu – abychom mohli spatřit, jak mocné a zásadní je evangelium Boží milosti.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 5. 12. 2021
Text: Římanům 1,32