Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu (Efezským 5,22–24)

Ženy, podřizujte se svým mužům jako Pánu (Efezským 5,22–24)

Pavel v dnešním textu nabádá ženy k podřízenosti svým mužům. Proč? Protože muž je hlavou ženy, jako je Kristus hlavou církve. To je důvod, proč se mají ženy ve všem (kromě hříchu) podřizovat svým mužům.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 12. 2021
Text: Efezským 5,22–24