Vydán napospas zkaženosti (Římanům 1,28–31)

Vydán napospas zkaženosti (Římanům 1,28–31)

Římanům 1,28–31 je popsaným seznamem hříchů, přesněji řečeno i obrazem současné společnosti. Pavlův záměr je odhalit zkaženost člověka a vysvětlit nám, proč a jak se vylévá Boží hněv. Vysvětlení tohoto uslyšíme v kázání.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 28. 11. 2021
Text: Římanům 1,28–31