Vytrvalost v modlitbě (Matouš 7,7–11)

Vytrvalost v modlitbě (Matouš 7,7–11)

Většina Ježíšova Kázání na hoře se zabývá tím, že můžeme žít životy pokory a spravedlnosti. Naše životy i dobré skutky by měly vést lidi, aby oslavovali našeho nebeského Otce. Největší znak, že jsme opravdu Boží lid, ale nejsou náše skutky. Pokud chceme vejít těsnou branou, abychom se dostali do Božího království, musíme být vytrvalí v modlitbě. Ježíš nám dává tři důvody k vytrvalosti v modlitbě:

1. Příkaz
2. Motivaci
3. Ujištění

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 11. 10. 2020
Text: Matouš 7,7–11