Nechte se naplňovat Duchem svatým (Efezským 5,18b)

Nechte se naplňovat Duchem svatým (Efezským 5,18b)

Jako balón bez horkého vzduchu nemůže letět, nemůže křesťan žít bez plnosti Ducha svatého. Pokud chceme žít pro Boží slávu, musíme chápat, co to znamená být naplňován Duchem svatým a jakým způsobem jsme naplňováni Duchem svatým.

Kazatel: Aleš Novotný

Událost: Nedělní shromáždění

Datum: 4.  10.  2020

Text: Efezským 5,18b