Hřích pokryteckého soudu (Matouš 7,3–5)

Hřích pokryteckého soudu (Matouš 7,3–5)

Je jednodušší rozpoznat hříchy u ostatních než u sebe. Musíme ale dávat pozor, protože tento hřích je velmi nebezpečný: zastaví náš růst – místo toho, abychom se navzájem povzbuzovali, vede nás ke zničení církve. Pokud chceme chránit před tímto hříchem, musíme studovat Písmo, abychom lépe chápali:

1. Podstata tohoto hříchu: je osobní, nesmyslný a úmyslný.
2. Řešení tohoto hříchu:
a. Musíme zkoumat svůj vlastní život předtím, než někoho jiného konfrontujeme
b. Musíme mít stejný pohled na svůj hřích, jako má Ježíš
c. Musíme očekávat, že tento proces bude bolet.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 27. 9. 2020
Text: Matouš 7,3–5