Pod ochranou Králi králů (Žalm 33)

Pod ochranou Králi králů (Žalm 33)

Žalm 33 nás učí chválit Boha za jistotu a radost, kterou nám dává v čase těžkostí. Nemusíme stavět na abstraktních představách o Bohu, ale na zcela konkrétních Božích vlastnostech, které nám text připomíná. Boží slovo je pravda, Boží plán se vždy naplní, Boží vláda je spravedlivá a Bůh nám dává velikou milost.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 20. 9. 2020
Text: Žalm 33