Hřích nebiblického soudu (Matouš 7,1–2)

Hřích nebiblického soudu (Matouš 7,1–2)

Často slyšíme Matouš 7,1 – „Nesuďte, abyste nebyli souzeni“ – mimo kontext. I nevěřící znají a používají tento verš. Ježíš nemínil tímto veršem, že nás nikdo nemůže soudit. Abychom ale správně pochopili, co Ježíš myslel, musíme nejdřív pochopit, co je správný soud podle Bible:

1. Vlády musí soudit (Ř 13,4)
2. Starší, vedoucí i členové církve musí soudit ve smyslu, že musí vědět, co je podle Bible hřích a musí ho konfrontovat.

Musíme ale taky znát vlastnosti hříšného soudu, který soudí motivy ostatních. Nebiblický soud je:

1. Trvalý
2. Hluboce zakořeněný
3. Arogantní
4. Hloupý
5. Sobecký
6. Slepý

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 13. 9. 2020
Text: Matouš 7,1–2