Zlaté pravidlo (Matouš 7,12)

Zlaté pravidlo (Matouš 7,12)

„Zlatý standard“ je měřítkem, se kterým měříme hodnotu dalších věcí—Ferrari je například zlatým standardem sportovních aut a T.G. Masaryk může být zlatým standardem českého prezidenta. V Matouš 7,12 najdeme Ježíšův zlatý standard – standard, kterým hodnotíme své vlastní životy. Musíme toto „zlaté pravidlo“ uchopit i aplikovat, a musíme pak hodnotit své životy podle ním. Vyplývají z tohoto pravidla některé důležité teologické pravdy:

1. Tento text ukazuje na hlavní cíl všech příkázání.
2. Každý člověk na světě zná toto pravidlo.
a. Každý z nás přirozeně chce pro sebe dobré věci.
b. Každý z nás chce, aby nám další lidé činili dobré věci.
3. Chceme, aby nám činili dobře další lidé, ale často jim nečiníme dobře my.
4. Tento text ukazuje na naši hříšnost a špatnost – naše sobectví i pokrytectví.
5. Tento text nám ukazuje důvod, proč chválíme Krista, proč milujeme Krista a proč žijeme pro Krista.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 18. 10. 2020
Text: Matouš 7,12