Vítězství nad strachem (Žalm 34)

Vítězství nad strachem (Žalm 34)

Milí svatí, žalm 34 nás učí, abychom v tísni chválili Hospodina, za to, že nás vysvobozuje ze strachu i od nebezpečí a nechali se Jím poučit k životu v bázni. Na tomto základě získáme moc překonat strach i všechny zkoušky, které přivádí Bůh do našich životů.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 25. 10. 2020
Text: Žalm 34