Sborový pobyt 2022: Pokora III (Různé texty)

Sborový pobyt 2022: Pokora III (Různé texty)

Máme před sebou v našem studiu o pokoře poslední bod, který je, že pokora je:

5. Budování druhých naší službou jim, zatímco vědomě svěřujete své touhy Bohu v radostné závislosti na Něm pro Jeho slávu.

Kazatel: Jonathan Moorhead
Událost: Sborový pobyt 2022
Datum: 23. 4. 2022
Text: Různé texty