Sborový pobyt 2022: Svědectví Ajaye Abrahama

Sborový pobyt 2022: Svědectví Ajaye Abrahama

Životní příběh Ajaye lze shrnout dvěma slovy: „Jeho milostí“.

Ajay vyrůstal v Indii, kde je počet obyvatel více než 1,3 miliardy. Vzhledem k tomu, že je z nedotknutelné kasty, měl velmi těžké dětství v hinduistické zemi, ale Bůh svou milostí zachránil Ajaye ze světských tužeb, viny jeho hříchů a beznaděje.

Kazatel: Ajay Abraham
Událost: Sborový pobyt 2022
Datum: 23. 4. 2022