Sborový pobyt 2022: Pokora II (Různé texty)

Sborový pobyt 2022: Pokora II (Různé texty)

Pokračujeme dál ve studiu o pěti kritických elementech pokory. Už jsme probírali první dva body.

Třetí a čtvrtý jsou:

3. Uvědomění si nedokonalosti porozumění vlastních znalostí a schopností. 4. Uvědomění si, které nás vede k odhodlanému popření vlastních žádostí a smyslu pro láskyplné budování druhých naší službou.

Kazatel: Jonathan Moorhead
Událost: Sborový pobyt 2022
Datum: 23. 4. 2022
Text: Různé texty