Sborový pobyt 2022: Pokora I (Různé texty)

Sborový pobyt 2022: Pokora I (Různé texty)

Jeden z nejtěžších aspektů kázání je, že nikdo nemůže dokonale žít podle toho, co káže. Je to tak pro každého z nás – my víme, že nikdy nedosahujeme té míry Boží představy o pokoře. A tak naším cílem je, abychom lépe pochopili, co to je pokora a mohli tudíž více napodobovat Pána Ježíše Krista. Musíme to vše ale nejprve definovat.

Budeme hovořit o pěti kritických elementech pokory. První dva jsou, že pokora je:

1. Projevem lásky a bázně před Bohem.
2. Bázeň před Bohem, která zachovává pokorné/skromné smýšlení o sobě samém a opravdovém považování druhých za přednější.

Kazatel: Jonathan Moorhead
Událost: Sborový pobyt 2022
Datum: 22. 4. 2022
Text: Různé texty