Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Věci, které Ti nikdy neřekli rodiče (Marek 10,6–10)

Vysílání: Muži, ženy a vztahy: Věci, které Ti nikdy neřekli rodiče (Marek 10,6–10)

Pro křesťany i pro nevěřící, vlastně pro celý stát České republiky, je pár věcí základnějších a důležitějších, než učení o vztazích a manželství.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 26. 5. 2020
Text: Marek 10,6–9