Moc modlitby v boji proti pokušení

Moc modlitby v boji proti pokušení

Předtím než Eva snědla zakázané ovoce, předtím než David cizoložil s Bat-šebou, předtím než Ježíše zradil Jidáš, byli pokoušeni. Pokušení je touha dělat něco nespravedlivého. Může být vedena vnitřním sklonem nebo externím tlakem. Pokušení není hřích, ale je služebníkem hříchu a nikdy není bezpečné. Proto na nás Ježíš naléhal, abychom prosili Pána: “Nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ On nás učil, abychom se takto modlili.

1. Jsme vždycky pokoušeni.
2. Satan je náš protivník.
3. Náš Bůh je mocný.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 24. 5. 2020
Text: Matouš 6,13