Ježíš, který rozděluje (Jan 7,40–52)

Ježíš, který rozděluje (Jan 7,40–52)

„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.“ – Matouš 10,34

Ježíš sám nikdy o sobě neřekl, že vždycky za všech okolností přinesl lidem pouze pokoj. Faktem je, že Ježíš někdy svým učením také rozděloval a dodnes se to stává. Nelze najít lepší příklad tohoto než reakce zástupu na Ježíšovou výzvu v sedmé kapitole evangelia podle Jana.

Kazatel: Alois Klepáček
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 16. 10. 2022
Text: Jan 7,40–52