English Camp 2022: Co to je rebel?

English Camp 2022: Co to je rebel?

Co to je rebel? Rebelové můžou být hrdiny, kteří bojují proti utlačovatelé, ale můžou také být ničemami, kteří myslí, že stojí nad zákonem. Jak můžeme mezi nimi rozlišovat?

Kazatel: Marcus Denny
Tlumočník: Daniel Adamovský
Událost: English Camp 2022: Rebel
Datum: 2. 7. 2022