Jak funguje křesťanský život (Filipským 2,12–13)

Jak funguje křesťanský život (Filipským 2,12–13)

Pavlovým cílem ve Filipským 2,12-13 je, aby každý z nás chápal, že každodenní růst v posvěcení vyžaduje naše největší úsilí, ale přesto je naprosto a zcela závislý na Bohu a jeho působení v nás.

Kazatel: Aleš Novotný
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 3. 7. 2022
Text: Filipským 2,12–13