Odsouzen zákonem, spasen milostí (Římanům 3,19–20)

Odsouzen zákonem, spasen milostí (Římanům 3,19–20)

Římanům 3,19-20 nám vysvětluje:

  1. Jaký je účel Zákona
    2. Co se stane, když se člověk snaží použít Zákon jako žebřík do nebe
    3. Proč je Ježíš Kristus jedinou nadějí hříšníka

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 26. 6. 2022
Text: Římanům 3,19–20