Univerzální nadvláda hříchu (Římanům 3,9–18)

Univerzální nadvláda hříchu (Římanům 3,9–18)

Jak hříšný je hřích? Jak velký je jeho vliv na nás? Je úplná zkaženost biblickým konceptem? A proč Bible vždy zdůrazňuje hřích? Může z něj vzejít něco dobrého?

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 19. 6. 2022
Text: Římanům 3,9–18