Duchovní inventura (2. Korintským 5,10)

Duchovní inventura (2. Korintským 5,10)

Nedávno doporučil nějaký psychiatr, abychom si udělali životní inventuru z toho důvodu, abychom nepřemýšleli stále jen o svých obavách a starostech a místo toho přemýšleli o pozitivnějších věcech, například jaké jsou naše cíle v budoucnosti, anebo co budeme dělat v létě. Náš pohled ale musí jít dál než k létu – musíme upínat svůj zrak až na konec života. A proč? Protože přijde něco vážnějšího než koronavirus – soudná stolice Kristova. Pavel nám poskytuje pravdy o této soudné stolici, abychom se správně připravili:

1. Budoucí soud bude kolektivní – proto nemáme soudit ostatní, protože každý z nás se musí objevit před soudnou stolicí a On sám nás bude soudit.
2. Budoucí soud bude individuální – aby každý přijal odplatu.
3. Budoucí soud znamená odplacení – křesťané jsou zachráněni jen milostí, na základě víry v Ježíše Krista, ale nevěřící budou muset čelit odplacení svých činů – dobrých i zlých.
4. Budoucí soud bude Ježíšův.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 22. 3. 2020
Text: 2. Korintským 5,10