Vysílání: Jak reagovat na posměváčky (2. Petrův 3,3)

Vysílání: Jak reagovat na posměváčky (2. Petrův 3,3)

Jak máme reagovat, když se nám lidé vysmívají?

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Vysílání
Datum: 24. 3. 2020
Text: 2. Petrův 3,3