Zatracující slepota falešné jistoty (Římanům 2,1–4)

Zatracující slepota falešné jistoty (Římanům 2,1–4)

Ať už je to kněz nebo kazatel, reformovaný nebo arminiánský, presbyteriánský nebo nezávislý, Boží slovo poukazuje na velké nebezpečí falešné jistoty před Bohem. V Římanům 2,1-4 apoštol Pavel mluví o třech falešných základech jistoty, které při konečném soudu selžou.

Kazatel: Marcus Denny
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 6. 2. 2022
Text: Římanům 2,1–4