Tři znaky evangelizační služby (Koloským 1,28–29)

Tři znaky evangelizační služby (Koloským 1,28–29)

Apoštol Pavel v listu Koloským popisoval svou službu svému Páně a Králi. Jedna důležitá čast jeho služby byl to, že činil učedníky. Každý křesťan by měl být zapojený tohoto procesu činění učedníků, který má tři znaky:

1. Zpráva
2. Účel této služby
3. Zdroj síly pro tuto službu

Kazatel: Josh Richert
Tlumočník: Antonín Leitner
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 12. 8. 2018
Text: Koloským 1,28–29