Moc svědectví Boží slávy (Žalm 19)

Moc svědectví Boží slávy (Žalm 19)

Žalm 19 je výstražným ukazatelem na svědectví o Bohu a Jeho vlastnostech, které křičí do celého světa stvoření a Boží slovo. Je ukazatelem všem k Pánu Bohu, tím více jeho lidu, aby změnil své jednání a toužil žít životy, které budou krásné před Bohem. V tom nám Bůh žehnej.

Kazatel: Daniel Adamovský
Událost: Nedělní shromáždění
Datum: 26. 8. 2018
Text: Žalm 19